Monday, May 30, 2011

Zikrullah Dilimpahi Ketenangan..

Sabda Rasulullah s.a.w. sebagaimana yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah r.a. bermaksud : "Allah s.w.t. berfirman:'Aku menurut sangkaan hamba-Ku kepada-Ku dan Aku akan tetap bersamanya selama mana ia berzikir kepada-Ku. Jika dia berzikir (mengingati-Ku) dalam dirinya maka Aku akan mengingatinya dalam diri-Ku. Jika dia menyebut mana-Ku di dalam sebuah perhimpunan maka Aku mengingatinya dalam perhimpunan yang lebih baik daripada perhimpunannya." (Riwayat al-Bukhari no. 7405 dan Muslim no. 2675)

     Alhamdulillah, Mutiara Tasawuf kali ini akan membahaskan kepentingan dan kelebihan - kelebihan zikir menerusi neraca para sufi yang telah melaluinya dalam perjalanan mencapai makrifatullah.
     Zikir menurut bahasa ialah menyebut dan mengingati. Manakala dari segi istilah pula ialah menyebut dan mengingati Allah s.w.t., Zat Yang Maha Sempurna dengan pelbagai sighah. Ia merupakan amalan hamba yang sentiasa sedar akan tuntutan kewajiban mengingati dan mensyukuri Khaliknya.

Kepentingan Zikrullah di sisi para Ulama.

Ibn Abbas r.a. menegaskan tentang kepentingan zikir ini dengan katanya : "Sesungguhnya setiap kewajipan yang diperintahkan oleh Allah s.w.t. terhadap hamba-hamba-Nya ada batasannya. Bagi yang uzur, dimaafkan oleh-Nya. Namun tidak bagi zikrullah. Tidak ada batas dan uzur yang dapat diterima untuk keringanan daripada zikir kecuali apabila akal seseorang itu telah berubah menjadi gila."
     Syeikh Abu al-Qasim Karim Hawazin al-Qusyairi dalam risalah al-Qusyairiyah pula menyatakan : "Zikir itu adalah lambang kewalian dan jiwa bagi segala amalan. ia tidak terbatas dalam waktu haram dan ternafi daripada segala keuzuran."
     Al-'Allamah Abu Laith al-Samarqandi menyatakan di dalam Tanbih al-Ghafilinnya : "Zikirnya Allah kepada hamba-hamba-Nya adalah dengan mengurniakan keampunan terhadap dosa-dosa yang telah dilakukan. maka apabila seseorang hamba itu berzikir kepada-nya, Dia menyebut zikir hamba-nya itu dengan kurniaan keampunan."

1 comment:

  1. love this entry :)

    p/s : tlg aen leh?

    http://officialaenlicious.blogspot.com/2011/06/life-is-so-colorful-photo-contest.html

    ReplyDelete